شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ علي در عرش بالا بي نظير است علي بر عالم و ادم امير است به عسق مولايم نوشتم روز تولد عدالت بر تمام باباهاي دنيا مبارك باد.......
چراغ جادو
هتل عاشقانه ها
رتبه 0
0 برگزیده
76 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
هتل عاشقانه ها عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top